Opgedateer: 3 Februarie 2023

    

 

 

Konsepte: Alle gelowe dieselfde?

Wat maak 'n Christen met allerhande gedagtes, idees en norme wat daagliks opduik en wat sy of haar lewe probeer binnedring of wil manipuleer? Waar kry mens die waarheid en regte antwoorde en vanwaar kom daar raad? Die maatstaf vir die gelowige bly Gods Woord. Die Bybel belig alle aspekte van die mens se lewe, hetsy direk, of oorkoepelend en oorsigtelik. Dit bly egter die gelowige se ernstige plig om te bid, die Bybel te bestudeer en die Heilige Gees te vertrou om mens te lei en te leer.

Vir ons volledige inleiding sien: Konsepte: Volledige Inleiding

Konsepte wat onder die soeklig kom is:

Alle gelowe dieselfde?

Of jy nou na artikels op die Internet kyk, koerant sit en lees of net na 'n tydskrif se opskrifte kyk, daar is dikwels die druk van die wreldse media dat Christene tog nie so hoogmoedig moet wees as om te glo dat ons die enigste ware geloof het nie. Dis duidelik dat sulke meelopers van die Ekumeniese beweging nog nooit die Bybel na behore en met die nodige respek bestudeer het nie.

Christenskap is nie net 'n godsdiens nie, dit is die ware geloof.

Uit die Bybel sien ons die volgende:

 • Talle gee vorige "geloof" op vir die ware geloof naamlik Christenskap. Voorbeelde daarvan sien ons die die onderstaande verse.
  Acts 4:4 ― Geneva Bible 1599
  4   Howbeit, many of them which heard the word, beleeued, and the number of the men was about fiue thousand.

  Acts 6:7 ― Geneva Bible 1599
  7   And the worde of God increased, and the nomber of the disciples was multipled in Hierusalem greatly, and a great company of the Priests were obedient to the faith.

  Acts 10:1-6 ― Geneva Bible 1599
  1   Futhermore there was a certaine man in Cesarea called Cornelius, a captaine of the band called the Italian band,

  2   A deuoute man, and one that feared God with all his housholde, which gaue much almes to the people, and prayed God continually.

  3   He sawe in a vision euidently (about the ninth houre of the day) an Angel of God comming in to him, and saying vnto him, Cornelius.

  4   But when hee looked on him, hee was afrayd, and sayd, What is it, Lord? and he sayd vnto him, Thy prayers and thine almes are come vp into remembrance before God.

  5   Nowe therefore send men to Ioppa, and call for Simon, whose surname is Peter.

  6   Hee lodgeth with one Simon a Tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to doe.
   

 • Saulus gee sy Joodse geloof op vir Christenskap.
  Acts 26:15 ― Geneva Bible 1599
  15   Then I sayd, Who art thou, Lord? And He sayd, I am Iesus whom thou persecutest.

   

 • Paulus oortuig mense om van geloof te verander en Christene te word.
  Romans 10:8-13 ― Geneva Bible 1599
  8   But what sayth it? The worde is neere thee, euen in thy mouth, and in thine heart. This is the worde of faith which we preach.

  9   For if thou shalt confesse with thy mouth the Lord Iesus, and shalt beleeue in thine heart, that God raised Him vp from the dead, thou shalt be saued:

  10   For with the heart man beleeueth vnto righteousnes, and with the mouth man confesseth to saluation.

  11   For the Scripture saith, Whosoeuer beleeueth in Him, shall not be ashamed.

  12   For there is no difference betweene the Iewe and the Grecian: for He that is Lord ouer all, is rich vnto all, that call on Him.

  13   For whosoeuer shall call vpon the Name of the Lord, shalbe saued.

   

 • Die Bybel beklemtoon een geloof as die ware geloof, naamlik die Christelike geloof.
  John 17:2-22 ― Geneva Bible 1599
  22   Assoone therefore as He was risen from the dead, His disciples remembred that Hee thus sayde vnto them: and they beleeued the Scripture, and the worde which Iesus had saide.

  Galatians 1: 6-9 ― Geneva Bible 1599
  6   I marueile that ye are so soone remoued away vnto another Gospel, from Him that had called you in the grace of Christ,

  7   Which is not another Gospel, saue that there be some which trouble you, and intend to peruert the Gospel of Christ.

  8   But though that we, or an Angel from heauen preach vnto you otherwise, then that which we haue preached vnto you, let him be accursed.

  9   As we sayd before, so say I now againe, If any man preach vnto you otherwise, then that ye haue receiued, let him be accursed.

   

 • Daar bestaan valse leeraars, dus is daar 'n ware geloof naamlik Christenskap.
  Matthew 7:15-16 ― Geneva Bible 1599
  15   Beware of false prophets, which come to you, in sheepes clothing, but inwardly they are rauening wolues.

  16   Ye shall know them by their fruites. Doe men gather grapes of thornes? or figges of thistles?

  1 John 4:1-3 ― Geneva Bible 1599
  1   Dearely beloued, beleeue not euery spirit, but trie the spirits whether they are of God: for many false prophets are gone out into this worlde.

  2   Hereby shall ye know the Spirit of God, Euery spirit which confesseth that Iesus Christ is come in the flesh, is of God.

  3   And euery spirit that confesseth not that Iesus Christ is come in the flesh, is not of God: but this is the spirit of Antichrist, of whome ye haue heard, how that he should come, and nowe already he is in this world.

  2 Peter 2:1 ― Geneva Bible 1599
  1   Bvt there were false prophets also among the people, euen as there shalbe false teachers among you: which priuily shall bring in damnable heresies, euen denying the Lord, that hath bought them, and bring vpon themselues swift damnation.

Nee, as mens die Bybel met aandag lees en glo wat die Here in Sy Woord s, weet jy dat Christenskap uniek, kragtig en waar is. Christenskap is 'n verhouding met die Here wat die hemel en aarde geskape het.

En op die vraag: "Is alle "gelowe" dieselfde? is die antwoord 'n ferm "NEE".

NEE, alle gelowe is NIE dieselfde nie en maar net een is eg, waar en reg, naamlik die Christelike geloof. Ons het 'n Saligmaker, Jesus Christus, wat ons van ons sondelas skoonwas met Sy bloed. Ons is vrygekoop en is kinders van die enigste ware geloof. Die res van die ander sogenaamde "gelowe" is eintlik maar net ongeloof wat hulle as gelowig wil voorhou.

Om vas te glo dat die Christelike geloof, die enigste WARE geloof is, is nie hoogmoed nie, net realiteit en 'n groot, onbeskryflike genade as mens dit te wete gekom het, dit werklik glo en met mening in geloof uitleef.


 

 

Tuis
Die Liefde
Die Weg
Jesus is Koning
God is goed
Innerlike Gesprek
Ekumenies
Alle gelowe dieselfde?
Christen in Naam
Sing your Song
Regstellende Aksie
Liewers laat
BBP's
Put your Money
Vroueregte
Big Brother
Goue Handdruk
Handevat
Moederaarde
Wine and Dine

Op

 

'n Christen ...

ARK Web Design since 1998
ARK Webontwerp sedert 1998

Swallow Software

 Engel met kruis

Bekering

Bybelteks

Bible Text

ARK Webontwerp  2007-2023  ARK Web Design  2007-2023